Select Page

REMIS

EU PODRŠKA SRBIJI U UPRAVLJANJU MIGRACIJAMA – MADAD 2

Republika Srbija prvu decu migrante i izbeglice uključila je u osnovnoškolsko obrazovanje školske 2013/14. godine. U školskoj 2018/19. godini u 40 osnovnih, deset srednjih škola i 10 predškolskih ustanova uključeno je ukupno 383 migranta, od kojih je 82 maloletnika bez pratnje. Na taj način Srbija ispunjava svoje obaveze u skladu sa Međunarodnom konvencijom o zaštiti prava radnika i migranata i članova njihovih porodica, Konvencijom o pravima deteta i drugim međunarodnim dokumentima, kao i nacionalnom regulativom. Uključivanje migranata i izbeglica u školski sistem finansirano je u okviru Podrške Evropske unije upravljanju migracijama u Republici Srbiji.